Alle gebouwen en adressen beschikbaar, maar kunt u ze ook werkelijk gebruiken?

BAG Extract Conversie (BEC) en Mutatieverwerker (BMV)

Het Kadaster stelt alle adres- en gebouwinformatie van Nederland (de BAG) beschikbaar. Hiervoor kunt u een BAG Extract en mutatieberichten opvragen. U ontvangt dan een dataset in een open formaat volgens de XML-methodiek. Klinkt ingewikkeld? Klopt. Om deze data ook werkelijk te kunnen gebruiken in uw eigen organisatie dient u over de benodigde kennis en conversie applicaties te beschikken.

Geon maakt het u makkelijk. U kunt nu zowel technisch als organisatorisch op deze goudmijn van data aansluiten. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit kunt u een gratis of een professionele versie van onze BAG-software afnemen.

Pluk de BAG met Geon

Sinds 1 juli 2009 is de Wet BAG van kracht. Per 1 juli 2011 is BAG-afname verplicht geworden voor overheden, maar ook niet overheden kunnen afnemen.

De kennis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is bij Geon de afgelopen jaren diep geworteld. Wij beschikken over BAG-experts die aan de ene kant weten hoe het technisch model in elkaar zit en aan de andere kant ook in staat zijn om bronhouders te adviseren over goed BAG beheer. Nu de BAG beschikbaar is, willen wij er echter ook voor zorgen dat de rest van Nederland deze ook werkelijk kan gebruiken en dus meerwaarde kan halen uit de beschikbaarheid van deze dataset.

Zowel overheden, onderwijsinstellingen als bedrijven maken gebruik van onze gratis of professionele applicatie. Met name de eenvoud en de snelheid geeft het een duidelijke voorsprong op andere alternatieven. Hoewel het gebruik van Shapefiles de gebruikers in staat stelt snel een impressie van de BAG te krijgen, is dit formaat minder geschikt voor adresvergelijkingen en het verwerken van mutaties en historie. Ook is het formaat niet erg geschikt voor het werken met een landelijke dataset, aangezien de grootte van de bestanden de specificaties van het Shapefile BAG Extract Conversie op hoofdlijnenformaat te boven gaat.

Om tegemoet te komen aan de wens van gebruikers om de 'BAG Extract Conversie' applicatie breder in te kunnen zetten biedt Geon twee producten.

Allereerst een professionele versie van de 'BAG Extract Conversie' applicatie (BEC-Pro) waarmee u naast Shapefiles ook kunt kiezen voor conversie van de gegevens in een PostgreSQL of Oracle database. Daarnaast de ‘BAG Mutatieverwerker’ (BMV) waarmee de dagelijkse mutaties geautomatiseerd kunnen worden verwerkt. U bent dan als organisatie verzekerd van de aansluiting op de meest actuele gegevens van alle gebouwen en adressen in Nederland. Uiteraard blijft de standaardapplicatie (BEC-Gratis) kosteloos beschikbaar.

Download applicatie, handleiding en voorbeeldbestanden

 • U kunt de applicatie van onze website downloaden (Download het installatiebestand).
 • Het installatiebestand bevat zowel de 'BAG Extract Conversie' als de 'BAG Mutatie Verwerker'.
 • Afhankelijk van de licentievorm waarvoor u kiest zijn bepaalde functies al dan niet beschikbaar (Gratis, BEC-Pr o of BMV).
 • De handleiding voor installatie en gebruik kunt u hier downloaden: Handleiding BEC/BMV.
 • Om snel van start te kunnen gaan bieden wij u een Woonplaats Extract en een Landelijk XML levenscyclus Extract (april 2014) aan.
 • Voor gebruik van onze applicaties dient u tijdens de installatie akkoord te gaan met onze licentieovereenkomst.

BAG Extract Conversie (BEC-Gratis en BEC-Pro)

Wilt u meer functionaliteit dan de 'BAG Extract Conversie' applicatie (BEC-Gratis) bevat? Kies dan voor de professionele versie van deze applicatie (BEC-Pro).

BAG Extract Conversie applicatie

Met de pro-versie kunt u het extract ook converteren naar een PostgreSQL, Oracle of SqlServer database. PostgreSQL is een open source database met aanvullende functionaliteit voor de opslag van ruimtelijke informatie (PostGIS). Na invoer in Oracle of SqlServer kunt u de betreffende tabellen eenvoudig registreren in ArcSDE waarna de dataset ook in ESRI ArcGIS producten gebruikt kan worden. Door gebruik te maken van deze nieuwe functionaliteit kunt u het model van de BAG één op één converteren naar een database. Hiermee blijven alle bestaande relaties in het BAG model intact. Iets wat niet mogelijk is in de conversie naar het Shapefile formaat.

Generiek adressenbestand

In de BEC-pro versie heeft Geon aanvullende producten gerealiseerd die direct kunnen worden toegepast in procesapplicaties. Als voorbeeld beschikt u als gebruiker van de applicatie na conversie ook over een generiek toepasbare adressentabel. U kunt alle BAG adressen dan tevens gebruiken in uw administratieve applicaties. Deze adressentabel kan worden vergeleken met het kadaster product 'BAG Compact' dat afzonderlijk door het kadaster wordt aangeboden. Met de 'BAG Extract Conversie' applicatie beschikt u dus na conversie over een complete set van gebouwen en adressen die zowel in GIS applicaties als in administratieve applicaties gebruikt kan worden. Doordat de applicatie voorzien kan worden van aanvullende scripts, is het ook mogelijk om zelf producten te realiseren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een postcodetabel op maat.

Wat is er nieuw in de applicatie?

Mede naar aanleiding van vragen van gebruikers voeren we regelmatig vernieuwingen door in de 'BAG Extract Conversie' applicatie. Benieuwd naar alle wijzigingen? Hieronder vindt u een overzicht.

Versie 4.2

 • De gemeentelijke herindeling van 2014 is verwerkt.
 • Diverse kleinere bugfixes.

Versie 4.0

 • U kunt de applicatie nu ook via de taakplanner opstarten, waardoor u bijvoorbeeld maandelijks automatisch een levenscyclus bestand kunt laden zonder handmatige tussenkomst.
 • U kunt nu ook uitvoeren naar Microsoft SQL Server (2008 en 2012).
 • De applicatie ondersteunt nu de nieuwe gemeentelijke herindeling per januari 2013.
 • De applicatie herleidt de relatie woonplaats – gemeente nu via de Kadaster tabel.
 • U kunt nu uw instellingen exporteren en importeren.

Versie 3.0

 • U kunt nu filteren op objectstatus om zo een conversie op maat te maken.
 • Volledige ondersteuning voor PostgreSQL en Oracle in de BEC-Pro versie.
  • Met de gratis versie (BEC-Gratis) kunt u enkel de gemeente Groningen naar PostgreSQL/Oracle converteren.
 • 'BAG Mutatie Verwerker' applicatie voor klanten met een BMV licentie. Hiermee kunt u de dagelijkse mutaties verwerken.
 • Door registratie van de Oracle tabellen in ArcSDE kan de data in ESRI ArcGIS gebruikt worden.
 • Opname script voor de aanmaak van alle nummeraanduidinglocaties in PostgreSQL of Oracle.
 • Pré en post scripts kunnen worden aangepast bij conversie naar PostgreSQL of Oracle.
 • Voor QGIS wordt nu een afzonderlijke projectfile aangemaakt (qpj).
 • De gemeentekaart is bijgewerkt tot en met januari 2012.
 • Postcodes worden nu standaard geconverteerd.
 • Informatie over de aantallen geconverteerde objecten kunt u na uitvoering van de conversie opslaan.
 • Indien u kiest voor 'Converteer alles' is het selectiescherm niet meer actief.
 • Het verloop van het proces 'uitpakken en indexeren' kunt u in detail volgen in een voortgangsscherm.
 • Annuleren knop tijdens uitpakken en indexeren werkt nu correct.

Versie 2.0

 • De ondergrond is vervangen door een gemeentekaart gebaseerd op de meest recente BAG woonplaatsen.
 • Er is ondersteuning voor een juiste conversie van heringedeelde gemeenten.
 • Er is een betere ondersteuning voor gaten in vlakgeometrie (panden) en eilanden bij vlakgeometrie (woonplaatsen).
 • Er zijn diverse conversieopties toegevoegd, u kunt nu:
  • adressen en/of panden converteren;
  • alles ineens converteren, zonder alles één voor één te moeten aanvinken;
  • inactieve objecten weglaten uit de conversie;
  • historische objecten weglaten uit de conversie;
  • een maximum aantal records per Shapefile laten wegschrijven, in praktijk blijkt namelijk een Shapefile met bijvoorbeeld alle adressen van Nederland niet goed te functioneren in sommige GIS-applicaties.
 • Er wordt nu ook een Shapefile met vlakgeometrie van verblijfsobjecten aangemaakt.
 • De woonplaatsen worden aangevuld met een gemeentecode, zo kunt u zelf uw gemeentekaart samenstellen.
 • Bij het opstarten van de tool wordt nu gevraagd of het laatst geopende bestand opnieuw moet worden geopend.
 • De conversie van geheel Nederland liep niet altijd goed, dit is opgelost.

BAG Mutatie Verwerker (BMV)

BAG Extract MutatieverwerkerHet eenvoudig kunnen converteren van een BAG Extract naar een database is voor veel gebruikers al een groot voordeel. Voor klanten die altijd toegang moeten hebben tot de meest actuele gebouw- en adresgegevens is dit echter nog onvoldoende.

Daarom heeft Geon nu aanvullende functionaliteit gerealiseerd in de vorm van de 'BAG Mutatieverwerker'.

Deze applicatie sluit aan op de mutatieberichtgeving van het Kadaster. Alle mutaties van het kadaster kunt u hiermee zowel handmatig als geautomatiseerd verwerken in uw database. Door de BMV applicatie op de server te 'schedulen', is geen tussenkomst meer vereist. De applicatie is namelijk zo ontworpen dat deze op eigen initiatief de mutaties kan downloaden, controleren en converteren. De BMV beschikt daarnaast over uitgebreide logging- en controlefuncties waarmee u als beheerder snel inzicht krijgt in de status van de automatische verwerking van mutaties. Daarbij kunt u instellen dat de beheerder een dagelijkse email krijgt met de statusrapportage. Tenslotte houdt de applicatie de de historie van alle mutaties in de database bij.

Prijzen

De basisversie van de BEC (BEC-Gratis) blijft gratis beschikbaar. Wij vinden het van groot belang dat een zo breed mogelijke gebruikersgroep toegang krijgt tot de BAG. Het is immers één van de meest belangrijke geografische datasets in Nederland. In de gratis versie kunt u geheel Nederland nog steeds converteren naar Shapefiles. Daarnaast kunt u met BEC-gratis voor een beperkt gebied (de gemeente Groningen) de uitgebreide functionaliteit testen (PostgreSQL/Oracle).

Voor de Pro-versie van de 'BAG Extractie Conversie' applicatie (BEC-Pro) betaalt u eenmalig € 4.000,-. Aanvullend daarop kunt u een onderhoudsovereenkomst aangaan voor € 600,- per jaar, waarmee u recht heeft op updates en bugfixes gedurende de looptijd van dat contract.

Ook kunt u optioneel een implementatiecontract afsluiten. De kosten hiervan zijn € 800,-. Met een dergelijk contract installeert Geon onsite de applicatie en ondersteunen wij u tijdens de eerste conversie naar het door u gewenste formaat.

voor € 7.000,- krijgt u naast de 'BEC-Pro' versie ook de 'BAG Mutatie Verwerker' (BMV). Daarmee kunt u dus ook dagelijkse de BAG-mutaties verwerken. Ook bij deze versie kunt u zowel een onderhoudscontract, als een implementatiecontract afsluiten (respectievelijk voor € 950,- en € 1.600,-). Met het implementatiecontract installeert en configureert Geon zowel de BEC-Pro als de BMV applicatie ter plaatse. Voor BMV licentiehouders kan een supportcontract worden afgesloten van € 1.600,- per jaar. Met een dergelijk supportcontract zorgt Geon er onder andere voor dat de logbestanden worden doorgestuurd naar Geon alwaar deze worden geanalyseerd. Zodra er problemen optreden in de automatische mutatieverwerking stelt Geon u daarvan op de hoogte en zullen wij maatregelen nemen om de problemen te verhelpen. Indien het Kadaster bijvoorbeeld aanpassingen verricht in de wijze van levering waardoor de mutatieverwerking stopt, zal Geon houders van een supportcontract met voorrang ondersteuning bieden. Een nieuwe versie wordt dan kosteloos aangeboden en afhankelijk van het implementatiecontract ter plekke geïnstalleerd. Met een dergelijk contract bent u ten aanzien van de afname van de BAG volledig ontzorgd. In de tabel worden de verschillende licentievormen vergeleken.

Wij kunnen u uiteraard ook helpen met het verder toepassen van de BAG in uw eigen organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van de registratie in uw intranet-GIS of het integreren van de BAG in werkprocessen.

Contact

Indien u interesse heeft in BEC-Pro of de BMV applicaties kunt u contact opnemen met de heer Chris Stiggelbout. Daarnaast kunnen wij een onsite demonstratie verzorgen van beide applicaties, zodat u een goed inzicht krijgt in de meerwaarde ervan.

Licentievoorwaarden

De licentievoorwaarden van zowel de BEC-Gratis, BEC-Pro als de BMV applicatie kunt u hier downloaden: Licentieovereenkomst

Systeemeisen

UitvoerformatenZowel de BEC-Gratis, de BEC-Pro als BMV applicatie gaan uit van een Windows OS (Windows XP/2003 t/m Windows 7/2008). Het is daarbij noodzakelijk dat het systeem beschikt over voldoende intern geheugen (minimaal 4GB) en vrij beschikbare schijfruimte (minimaal 65 GB indien u heel Nederland wilt converteren). Als randvoorwaardelijke software dient .NET framework versie 4 op de PC of Server geïnstalleerd te zijn. Deze kunt Uiteraard wordt er bij de uitvoer naar Oracle of PostgreSQL vanuit gegaan dat de database software correct functioneert. De software hoeft echter uiteraard niet te worden geïnstalleerd op de databaseserver zelf.

Login to post comments