Geon
Home » De kracht van de kaart » Architectuur

Architectuur

Architectuur geeft richting aan de ontwikkeling van uw informatievoorziening. Wij benaderen ieder vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en werken aan een optimaal samenwerkend geheel van ‘bouwstenen’ zoals processen, applicaties en gegevens. Ons streven is om nieuwe vragen en ontwikkelingen optimaal in te passen uw huidige architectuur en als één geheel te laten samenwerken. Bij het werken onder architectuur zien wij vaak de volgende valkuilen: een overwegend theoretische benadering en een te weinig focus op het oplossen van de oorspronkelijke vraag. Wij zetten architectuur in op een wijze die past bij de ontwikkeling en stand van zaken van uw organisatie en brengen architectuur op een visuele wijze in kaart. Daarmee maken wij architectuur concreet en toepasbaar. Van idee naar passende Geo-ICT noemen wij dat!

“Architecturen is een werkwoord” zeggen wij vaak. Het gaat bij het opstellen van een architectuur niet alleen om het resultaat maar ook om het proces om met elkaar tot iets concreets te komen.