Geon
Home » De kracht van de kaart » Basisregistraties » Adressen en gebouwen (BAG)

Adressen en gebouwen (BAG)

De BAG is waarschijnlijk de meest bekende basisregistratie binnen de geo-wereld en werkpaard om andere gegevens op de kaart te krijgen. Immers in “80% van de gegevens komt ruimtelijke informatie voor”, zo wordt vaak geroepen. Dat is echter vrijwel altijd een administratief adres. Vaak heel anders vormgegeven dan de BAG voorschrijft. Lukt het je zo’n adres eenduidig te koppelen aan een BAG adres, dan kun je die gegevens op de kaart zetten en krijg je onmiddellijk een heel ander beeld van je data. Dus denk bijvoorbeeld eens aan de ledenadministratie van een vereniging. Gebruik de BAG als kapstok en je ziet waar je leden wonen. Wellicht zie je ook wijken waar minder leden wonen: de perfecte plek om een ledenactie te gaan uitvoeren. Dit is een vrij eenvoudig voorbeeld, maar deze methode is ook te gebruiken om beleidsinformatie op de kaart te zetten. Deze procedure heet geocoderen en Geon heeft er een hele productiestraat voor en veel ervaring mee. Je kunt door te geocoderen zelfs correlaties tussen heel verschillende beleidsgegevens maken: is er een relatie tussen de gemiddelde leeftijd in een wijk met het voorkomen van incidenten waar politie of brandweer naar toe gaat. Of voor Groningen: is er een relatie tussen de WOZ-waarde en het aantal aardbevingen in de buurt? Het is gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk is het lastig: er zitten maar een paar objecttypen in de BAG: Pand, de adresseerbare objecttypen Ligplaats, Standplaats en Verblijfsobject, Openbare ruimte (meestal straten) en woonplaatsen. Maar de relaties zitten ingewikkeld in elkaar. Geon heeft heel veel ervaring met het beheren, verbeteren en gebruiken van de BAG. Geon heeft conversie software gemaakt voor de BAG levering naar diverse formaten. De versie naar Esri shp en Postgres/Postgis is zelfs gratis, dus geen belemmering om aan de slag te gaan.

“Geon heeft conversie software gemaakt voor de BAG levering naar diverse formaten.”