Geon
Home » De kracht van de kaart » Basisregistraties » De Basisregistratie Topografie

De Basisregistratie Topografie

Onbekend maakt onbemind: de Basisregistratie Topografie is vooral binnen gemeenten en waterschappen een ten onrechte weinig gebruikte basisregistratie. Deze overheden zijn immers bronhouder van de BGT die op een veel gedetailleerdere manier ruimtelijke gegevens van de omgeving vastleggen en met meer kenmerken en classificaties. Dus wat anders nut zou de BRT kunnen hebben dan als achtergrondkaartje? Wel heel veel blijkt. De BRT is thematisch veel rijker dan de BGT. U zoekt gegeven over de ligging van crematoria? Of zwembaden, hotels, kunstijsbanen, maneges en nog veel meer? U vindt het in de BRT en niet in de BGT. Bomen zijn een optioneel objecttype in de BGT (vegetatieobject), maar in de BRT vindt u alle openbare bomen of bomenrijen.

Een ander verschil met de BGT is dat alle particuliere terreinen als “erf” afbakent. Dit betekent dat bijvoorbeeld grote parkeerterreinen bij kantoren niet terug te vinden zijn in de BGT maar wel in de BRT.

Om beleidsvragen te beantwoorden moet je een goed beeld hebben van het gebied waarvoor je beleid maakt. De BRT vorm een rijke bron voor extra informatie. En omdat het een basisregistratie is, is de inhoud en kwaliteit eenduidig vastgelegd. De BRT wordt gemaakt door het Kadaster en komt tot stand via een heel ander proces dan de BGT en de BAG. Hiermee is de BRT niet alleen bruikbaar voor beleid, maar ook geschikt om bijvoorbeeld de WOZ te controleren.

Hoe je precies de BRT binnenhaalt en welke onderdelen waar voor te gebruiken in combinatie met andere basisregistraties, daar begeleiden we u vanuit Geon graag bij, maar deze ruimte op de website willen we in eerste plaats gebruiken om de BRT bij u onder de aandacht te brengen.