Geon

WOZ waarde

Alleen de WOZ-waarde is een authentiek gegeven waar de bronbeheerder voor moet zorgen. De WOZ is echter de grootste afnemer van de andere basisregistraties. Een WOZ-object ontstaat door een kadastrale wijziging en die vind je in de Basisregistratie Kadaster (de BRK). Eigenaren en gebruikers komen uit de Basisregistratie Personen (BRP) en het handelsregister (inderdaad ook een basisregistratie). En verder worden nog de BAG en de BGT gebruikt binnen de WOZ. Wat nu heel erg speelt is dat vanaf 2021 het oppervlakte in de WOZ uit de BAG (uit het verblijfsobject) moet zijn afgeleid. Dat is niet eenvoudig want het oppervlak is indertijd vaak uit de WOZ gehaald en heeft vaak geen goede waarde. Geon is expert in de relatie tussen de BAG en heeft daar tooling voor gemaakt. Informatie daarover vind u hier en hier.

“Geon is expert in de relatie tussen de BAG en heeft daar tooling voor gemaakt.”