Geon
Home » De kracht van de kaart » Datamanagement » Standaardisatie

Standaardisatie

Het gebruik van Open Standaarden is voor overheidsorganisaties om verschillende redenen belang:

Open standaarden maakt het uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers mogelijk (“interoperabiliteit”). Het sturen op open standaarden geeft je organisatie meer keuzevrijheid van ICT-leverancier. Open standaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem.
En niet onbelangrijk: een standaard kan als katalysator werken bij het harmoniseren van uw gegevens- en applicatielandschap, bijvoorbeeld in samenwerkingsprojecten en fusies.
Binnen het domein van Geo-data zijn verschillende Open Standaarden ontwikkeld. Denk aan IMGEO, IMBAG, IMBGT, IMRO, OGC webservices etc. Geon kan u adviseren over en ondersteunen bij het implementeren en toepassen van deze standaarden in uw organisatie.