Geon

WOZ-app

WOZ-app, de koppeling tussen de WOZ en de BAG

Als gemeentelijke overheid bent u wettelijk verplicht om gegevens uit de BAG af te nemen. Een van uw interne registraties die hiervoor in aanmerking komt, is de WOZ-registratie. U moet alle deelobjecten in deze registratie koppelen aan een adresseerbaar object, een pand of een openbare ruimte. In praktijk gaat het al snel om tienduizenden objecten per gemeente. Geon ontwikkelde een hulpmiddel waarmee u een vliegende start kunt maken.

In de handreiking Stappenplan BAG-WOZ leest u dat u zelf een initiële koppeling moet maken. Hoe pakt u dit aan? Geon ontwikkelde hiervoor een tool, de WOZapp. De zorgt ervoor dat een groot deel van de koppelingen geautomatiseerd worden. De resterende deelobjecten kunt u interactief koppelen. Dit is mogelijk omdat het hulpmiddel voor u de WOZ-registratie en de BAG-registratie naast elkaar zet in één omgeving. U sleept het deelobject in de kaart en de koppeling met het BAG-object wordt gemaakt. Eenvoudiger kan het niet!

WOZapp is een technische oplossing die door Geon in eigen beheer is ontwikkeld. De afnemer betaalt geen aanschaf-, onderhouds- of licentiekosten. Een adviseur van Geon zorgt ervoor dat WOZapp werkend wordt geïnstalleerd en geconfigureerd. Alleen deze werkzaamheden worden door ons in rekening gebracht.

De onderstaande video geeft weer hoe het koppelen in zijn werk gaat.

“Onze adviezen staan niet op zichzelf maar raken altijd aan huidige of toekomstige technologie.”