Geon
Home » De kracht van de kaart » Visualisaties » Geon als partner

Geon als partner

De adviseurs van Geon leveren procesondersteuning en werken met overheden samen aan kwaliteitsverbetering, verbinding en benutting van databronnen. Met een themagerichte aanpak rond bijvoorbeeld energietransitie, waterketen, bodemkwaliteit en klimaatadaptie zijn wij in staat organisaties met elkaar te verbinden en het proces van samenwerken op gang te brengen. Wij stellen ons daarbij op als partner en dragen onze kennis graag over, zodat organisaties nadien zelf in staat zijn deze managementinformatie te genereren.