Geon
Home » Opleidingen » BAG de Baas

BAG de Baas

 • Geo-informatie
 • Informatiemanagement
 • Vakopleiding

Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kent vele invalshoeken. Hoewel gemeenten de organisatorische inbedding naar eigen inzicht kunnen regelen, zijn de disciplines geo-informatie, belastingen, vergunningverlening, handhaving en informatiebeheer vaak nauw betrokken bij het beheer. De BAG-beheerder is in dit samenspel de spin in het web. Het beheer van de BAG vraagt niet alleen om kennis van de BAG-applicatie en van de objectenafbakening, maar ook om kennis van en inzicht in de werking van de BAG-processen, de kwaliteitseisen die gelden en de levering aan de Landelijke Voorziening.

Tijdens deze driedaagse opleiding worden de belangrijkste elementen van de BAG, zoals de objectafbakening, de werking van de BAG-processen en het kwaliteitsbeheer uitgebreid behandeld. Door deelname aan deze opleiding leert u al het noodzakelijke voor een succesvol beheer van de BAG. Deze opleiding geven wij in samenwerking met Dataland.

Studie eigenschappen

 • Doelgroep

  Zowel beginnende BAG-beheerders als de meer ervaren BAG-beheerders die zich (alsnog) gedegen willen verdiepen in alle aspecten van de BAG

 • Programma

  Deze driedaagse opleiding is zo opgezet dat de belangrijke elementen van de BAG, zoals de objectafbakening, de werking van de BAG-processen en het kwaliteitsbeheer, aan bod komen. Iedere dag staat een ander element centraal. Zo kijken we op de eerste dag samen naar het BAG-objectenhandboek en oefenen we met de objectafbakening en de levenscyclus van objecten. Aan het eind van de dag staan we stil bij de BAG geometrie en de relatie met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De tweede dag staat in het teken van BAG-processen, waaronder ook het terugmelden en de correcties. In de middag leert u over de keuzes die u kunt maken en het opstellen van brondocumenten. Op de derde dag staan tot slot de kwaliteit van de BAG en de relatie met andere registraties centraal.

  Gedurende de gehele opleiding is er ruimte voor het inbrengen van eigen praktijkcases en probleemgevallen. Om het geleerde in de praktijk te brengen, en ter voorbereiding van de volgende lesdag, worden er aan het eind van de eerste en tweede dag huiswerkopdrachten gegeven.

 • Tijdsduur

  3-daagse

 • Data

  € 995 (excl. BTW), inclusief koffie/thee, lunch, documentatiemap en certificaat van deelname

 • Locatie

  http://dataland.nl/onze-diensten/opleidingen/de-bag-de-baas/#tab1

 • Prijs

  € 995 (excl. BTW), inclusief koffie/thee, lunch, documentatiemap en certificaat van deelname

Eindtermen

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

 • relevante documentatie over de BAG van het Ministerie, het Kadaster en het BAG-BAO te vinden en te gebruiken;
 • BAG-objecten te herkennen, te benoemen en af te bakenen;
 • de ‘lastige gevallen’ binnen uw gemeente te herkennen en te verwerken in uw registratie;
 • de attribuutinformatie op de juiste wijze in te voeren;
 • uw rol in het beheerproces adequaat te vervullen;
 • vanuit uw rol als BAG-beheerder de kwaliteit van de registratie proactief te bewaken en te verbeteren.

Downloads

 • (, 0.00)

Aanmelden of informatie aanvragen

Vul hieronder het formulier in en we komen er bij u op terug.