image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data
Datateam Mobiliteit Provincie Groningen weer op stoom!

Al enkele jaren ondersteunden onze collega’s Quinten Dengerink en Pieter Jan Karsijns het Datateam Mobiliteit bij de provincie Groningen. Beide vervulden de rol van dataspecialist voor zo’n twee dagen per week. Het afgelopen jaar heeft Jeroen Overbeek als teamcoördinator het datateam geleid.

Het Datateam Mobiliteit is verantwoordelijk voor het beheer van data en het maken van dataproducten in het domein van Beheer & Onderhoud en Mobiliteit. Ook het beheer van de BGT valt hieronder. Het team bestaat uit 6 personen.

In de periode 2018-2019 is er een scherpere scheiding gekomen tussen “data” en “informatie” binnen de provincie. Dit had ook organisatorische consequenties voor het team. Waaronder de vacante rol van teamcoördinator. Maar het betekende ook een verscherping van het takenpakket.

Het afgelopen jaar heeft het datateam hard gewerkt aan de nieuwe rol: “waar zijn wij nu van”, “hoe kunnen we ons hierop verder ontwikkelen en professionaliseren”, “hoe kunnen wij ons beter op de kaart zetten” en “wat verwachten wij van onze gebruikers”. Maar ook de hernieuwde samenwerking met de informatie analisten en GIS-specialisten bij de andere afdelingen moest vorm krijgen.

Reinder Lanting (hoofd Bureau Advies & Handhaving) hierover: “Quinten en Jeroen kwamen niet bepaald in een gespreid bedje terecht. Er was serieus werk aan de winkel en er moest weer samen worden gewerkt met afdelingen welke naar de achtergrond waren verdwenen. Dat hebben ze met verve en enthousiasme op zich genomen, met als resultaat een hecht team dat elkaar weet te vinden, dat gevonden wordt door de interne afdelingen en dat staat als een huis”.

Met de duidelijkheid over het takenpakket van het datateam, kon ook de laatste stap worden gezet: het invullen van de “interim” functies door eigen provinciale medewerkers. Hiervoor zijn twee nieuwe medewerkers geworven waaronder onze eigen collega Pieter Jan. Hiermee is eind juni een einde gekomen aan de inzet van Geon bij de provincie maar kan het datateam weer vol energie vooruit!