image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Architectuur

Architectuur geeft richting aan de ontwikkeling van uw informatievoorziening. Nieuwe ontwikkelingen grijpen in op verschillende ‘bouwstenen’ van uw informatievoorziening. Om de nieuwe en bestaande bouwstenen als één geheel goed te laten samenwerken, brengen wij de start- en doelarchitectuur helder in kaart. Van idee naar passende Geo-ICT noemen wij dat. We werken vanuit een overzichtelijke set architectuurprincipes en structureren daarmee de steeds complexer wordende wereld van de geo-informatie waarin vernieuwingen elkaar steeds sneller opvolgen. Wij maken architectuur concreet en toepasbaar.

Principes:

De belangrijkste architectuurprincipes die wij nastreven zijn:

  • Verbindt informatie met locatie (“kracht van de kaart”).
  • Eenmalige opslag, meervoudig gebruik van gegevens.
  • Hergebruik van bestaande bouwstenen.
  • Schaalbaarheid en flexibiliteit door ontvlechten en compacte generieke componenten (Servicegerichte architectuur).
  • Open data, tenzij…
  • Open source software bij gelijke geschiktheid.

Structureren

Overheden hebben behoefte aan steeds verdergaande informatisering. Bovendien doen zij steeds meer aan digitale gegevensuitwisseling met derden (ketenintegratie). Dit leidt tot een complex geheel van informatiesystemen en ICT-middelen. Door een informatiearchitectuur op te stellen, maak je deze complexiteit beheersbaar.

Verbindt informatie met locatie (“kracht van de kaart”).

Een architectuur schetst een streefbeeld van de gewenste situatie en bepaalt de kaders waarbinnen de informatievoorziening zich mag ontwikkelen. Werken onder architectuur zorgt voor structuur en legt daarmee de basis om goed gefundeerde keuzes te kunnen maken. Dat geldt voor afzonderlijke bestuursorganen en dienstverleners zoals de gemeenten, waterschappen of het rijk. Maar het geldt ook voor organisaties die samenwerken. In die gevallen kan het opstellen van een architectuur niet alleen helpen om de complexiteit te beheersen maar ook om de ‘gezamenlijkheid’ te vergroten.

Architectuur is dynamisch

Wij zien architectuur niet als een statisch product. “Architecturen is een werkwoord” zeggen wij vaak. Het gaat bij het opstellen van een architectuur niet alleen om het resultaat maar ook om het proces om met elkaar tot iets concreets te komen. Eén van de hulpmiddelen die u hierbij kunt gebruiken is “Informatielandschap in kaart”.