Gegevens van over te dragen AWBZ-cliënten beschikbaar voor gemeenten

Geschreven door: Harm Olthof op 10 november 2015

Woensdag 23 juli 2014 is de overdracht gestart van gegevens van AWBZ-cliënten die straks onder de Wmo 2015 vallen. Op basis van deze bestanden kunnen gemeenten precies bepalen wie welke zorg nodig heeft en kunnen gemeenten met de cliënten in gesprek gaan.

Voor € 1.500,- kunnen wij deze bestanden binnen een dag voor u analyseren.

Wat kunt u met de bestanden?

Met de gegevens krijgen gemeenten informatie waaruit is af te leiden met wie u de komende tijd moet spreken en welk type zorg deze persoon al in de AWBZ ontving. Met de decentralisatie van AWBZ Begeleiding, Kortdurend verblijf en (een deel van) Persoonlijke verzorging krijgt u als gemeente ook de verantwoordelijkheid voor mensen die begeleiding, verblijf en verzorging nodig hebben. U gaat met hen in gesprek om hun zorgvraag vast te stellen.

Met de gegevens krijgt u informatie waaruit is af te leiden met wie u de komende tijd moet spreken en welk type zorg deze persoon al in de AWBZ ontving.

Geon en STAMM helpen u deze bestanden te verwerken en kunnen ze daarnaast ook voor u koppelen aan uw huidige WMO-bestanden. Met deze koppeling kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden gemaakt of de betreffende persoon, die behoefte heeft aan Begeleiding,  ook (al) Huishoudelijke hulp heeft. Ook wordt duidelijk of men nu gebruik maakt van een PGB of niet.

Hoe gaan wij te werk?

Met twee adviseurs met technische en inhoudelijke expertise komen wij bij u langs om ter plekke de bestanden te analyseren en tegelijkertijd (eventueel samen met u) de resultaten te duiden.

Waarom STAMM en Geon?

STAMM en Geon hebben gezamenlijk de inhoudelijke kennis van de decentralisaties en de technische know-how om dergelijke bestanden snel en correct te verwerken. Zo nemen we u enerzijds werk uit handen en bieden we anderzijds een inhoudelijke duiding van de resultaten.

Wat levert het op?

Het resultaat is een lijst met personen met wie u in gesprek kunt, wat hun (gecombineerde) zorgvraag is en een factsheet met de belangrijkste uitkomsten voor uw gemeente.
Daarnaast komt er nog een aantal updates beschikbaar. In overleg kunnen wij u hier ook bij helpen.

Interesse?

Heeft u interesse of vragen, bel dan met Jeroen Drewes (06-42360963) of Harm Olthof (06-20627221).

 

Geon op Twitter