image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Geo-marketing

Voor goede marketing heeft u informatie nodig. Informatie die actueel en van goede kwaliteit is. U kunt geen hogere gegevensactualiteit en –kwaliteit bereiken dan door gegevens direct van de bronhouder af te nemen.

Afnemers van basisregistraties

Daarom is het (kosteloze) gebruik van basisregistraties, zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), ook zo aantrekkelijk. Daarvoor is enige kennis over de (on)mogelijkheden van deze registraties wel essentieel. Geon heeft bijvoorbeeld de databank Olbico geholpen om deze informatie voor u te ontsluiten. Natuurlijk kunt u ook bij Geon terecht als u rechtstreeks gebruik wilt maken van deze gegevens.

Samenwerking met Olbico

Olbico is een prospectbureau uit Amsterdam. Hun databank bevat miljoenen gegevens over bedrijven. Ondernemingen kunnen deze bedrijfsgegevens gebruiken voor onder meer hun vestigings- en marketingbeleid. Met een abonnement krijgt u toegang tot de databank en kunt u potentiële klanten in beeld brengen. Geon heeft voor Olbico een koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen gerealiseerd met behulp van de tool BECpro. Deze zorgt voor maandelijkse updates van alle adres- en gebouwgegevens in Nederland, zoals deze door de gemeenten zelf wordt bijgehouden.

Het gebruik van geometrie

Olbico wilde graag een volgende stap maken, waarbij abonnees zelf een geografische selectie kunnen maken. Naast deze filterfunctie wilde Olbico de website uitbreiden met een mooie kaartinterface. Daarmee krijgt u inzicht in de spreiding van de gefilterde resultaten en kan een opgegeven klantenbestand zichtbaar worden gemaakt.

Olbico had wel twee eisen: usability en performance. De interface moet zodanig intuitief zijn, dat u geen aanvullende gebruikersinstructie nodig heeft. Bovendien moet u de gefilterde resultaten binnen 2 seconden in de applicatie te zien krijgen. Logische eisen, aangezien Olbico zich bevindt in een sterk concurrerende markt en onderscheidend vermogen het voortbestaan bepaalt. Een pilot moest uitsluitsel geven of beide eisen haalbaar waren. Vooral de performance eis met deze omvangrijke databank bleek een stevige uitdaging.

Inmiddels is het project afgerond en kunnen abonnees op geografische aspecten een selectie maken, waarbij de resultaten binnen 2 seconden zichtbaar worden.

Projectinformatie

Voor dit project (en andere) heeft Geon samen gewerkt met Merkator. Geon nam het projectmanagement voor haar rekening en Merkator de ontwikkeling. Het project bestond uit vier fasen: de pilotfase, de ontwikkelfase, de iteratieve fase en de oplevering.