Geon goes international!

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 20 september 2019

Op 1 september is Derek van Bochove, stagiair van Geon,  afgereisd naar Ghana. In 2018 bezochten Derek en collega Quinten Dengerink tevens Ghana om te bepalen waar geo-informatie hulp kan bieden in het land.  De reis van vorig jaar was een eerste verkenning.  De komende drie maanden geeft Derek vervolg aan de eerste stappen die in 2018 zijn gezet.

In Ghana gaat de reis verder naar de Green Gold boerderij bij het dorp Zongo Macheri, in het noorden van Ghana. Deze boerderij gaat uit van organische productie van gewassen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe landbouwtechnieken, waarbij het uitgangspunt is dat mens én natuur gelijkwaardig worden behandeld: “climate smart restorative agriculture that serves human and nature alike”. Er wordt onder andere gewerkt met een landbouwtechniek genaamd “syntropie”. Derek brengt de verschillende experimentele akkers in kaart waardoor er een schatting van de opbrengst gemaakt kan worden en de verschillende technieken uiteindelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.

Tot slot ligt er nog werk in het verschiet in het dorp Zongo Macheri en de omgeving. Uiteindelijk kan het beter in kaart brengen van het gebied leiden tot een betere lokale ruimtelijke ordening.

Zoals Derek zelf zegt: ‘Ik kijk uit naar de komende drie maanden!’

 

Geon op Twitter

  • GIS Specialist: Wil jij in staat zijn om geo-data gestructureerd op te slaan, te beheren, te bevragen en te visuali… https://t.co/OYBWJMlp8v24-01-2020 11:13:07
  • Waterveiligheid in beeld! Primaire waterkeringen zijn essentieel voor onze waterveiligheid. Deze moeten op orde zi… https://t.co/xAW7acH7ot30-08-2019 11:56:44
  • @AgBlanken Wij, van Geon, adviseren jou een: https://t.co/K3PbxFXaQZ30-08-2019 11:50:48