Geon optimaliseert informatiemodel water (IMWA) voor waterveiligheid

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 17 juni 2016

De adviseurs van Geon voelen zich al jaren als een vis in het waterdomein. Dit en het voorgaande jaar heeft Geon voor het Informatiehuis Water (IHW) veel werk verzet op het gebied van waterveiligheid. De bescherming van Nederland tegen overstromingen is een continue opgave en zit als het ware in onze genen. Informatie is van grote waarde om deze bescherming te kunnen waarborgen. Uit recent onderzoek door het IHW is gebleken dat met name het delen en uitwisselen van informatie in de keten beter kan. (Open) standaarden zijn hierbij onmisbaar. Standaarden helpen om deze lfde taal te spreken en om uitwisseling van gegevens binnen en tussen organisatie en systemen mogelijk te maken. Data laten stromen noemt het IHW dat. Om de data over de primaire waterkeringen te laten stromen heeft Geon, in samenwerking met de sector, het ‘Informatiemodel Waterveiligheid’ gerealiseerd. Met deze standaard wordt het mogelijk om informatie met rond het toetsen en versterken van de primaire waterkeringen uit te wisselen tussen keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Raadpleeg de standaard op www.aquo.nl.

IMWV_paper

 

Geon op Twitter