Geon stapt in aeronautische wereld van LVNL

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 17 november 2017

Adviseurs van Geon hebben recent een opdracht afgerond bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Deze organisatie  is verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt afhandelen van het  burgerluchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. Daarnaast heeft LVNL de wettelijke taak om aan alle luchtvarenden informatie te verstrekken die maakt dat er veilig en doelmatig kan worden gevlogen. Informatieverstrekking over locatie en kaarten speelt zowel voor luchtverkeersleiders als piloten een belangrijke rol.

LVNL heeft de opdracht gegeven voor een inventarisatie van de huidige geo-informatievoorziening. Daarnaast wilden zij een daarop gebaseerde visie en een roadmap (op basis van vervolgstappen). Geon voerde deze opdracht uit via een van haar partners: InterExcellent.

Aanpak van de opdracht
Onze adviseurs Christian Breider en Martijn Neijenhuis hanteerden voor de opdracht bij LVNL een aanpak die aansluit bij het werken onder architectuur en het bekende 9-vlaksmodel. Na een assessment van de huidige interne situatie en de externe ontwikkelingen schetsten zij vervolgens een roadmap voor de verdere ontwikkeling van de geo-informatievoorziening. Bij deze opdracht is de kennis en ervaring benut die is opgedaan in het geo-domein bij andere overheden. Zo hebben we een ontwikkelmodel op basis van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) voor deze opdracht vertaald naar het domein van aeronautische informatie.

Geo-informatievoorziening is onmisbaar
Het aantal gebruikers van het luchtruim neemt de laatste jaren gestaag toe. LVNL heeft als taak om startend, landend en overvliegend verkeer op de juiste manier te begeleiden. Hierbij staat veiligheid altijd voorop. Luchtverkeersleiders zorgen ervoor dat het vliegverkeer zowel horizontaal als verticaal voldoende van elkaar worden gescheiden. Het gestructureerd vergaren, interpreteren, controleren en publiceren van ruimtelijke informatie is daarbij onmisbaar. Daar ligt net als bij de andere (semi-) overheden ook voor LVNL een behoefte.

Wettelijke verplichtingen voor standaardisatie en keten denken
LVNL moet zich houden aan (inter-) nationale wetgeving bij  het gestandaardiseerd aanbieden van aeronautische informatie. Deze standaarden gelden ook voor de opmaak en inhoud van het kaartmateriaal. In 2010 heeft de Europese Commissie een belangrijke verordening aangenomen voor Aeronautical Data Quality (ADQ). In deze verordening staan eisen voor de kwaliteit van aeronautische data en informatie. Dit is één voorbeeld van een externe ontwikkeling die consequenties heeft voor de geo-informatievoorziening binnen LVNL. Zo zijn er meer ontwikkelingen waarop de organisatie met een visie op geo-informatie en een ontwikkelplan wil anticiperen. Geon heeft hier samen met LVNL het fundament voor neergelegd.”

 

 

Geon op Twitter