image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data

Inzicht in het achterland

In het groeiende aanbod van data en informatie is het een uitdaging om actuele en betrouwbare data te gebruiken die aansluiten op de informatiebehoefte van de gebruiker.

Daarnaast is het belangrijk te laten zien hoe we de combinatie van open data kunnen gebruiken voor nieuwe inzichten en betere onderbouwing van besluiten. Daarom ontwikkelen Nelen & Schuurmans, het Informatiehuis Water (IHW) en Geon, in opdracht van het directeurenoverleg IHW, het voorbeeldproject “Inzicht in het achterland”. Samen met de spelers in de watersector maken we inzichtelijk wat verbeterde beschikbaarheid van data kan opleveren voor het inzicht in onze waterveiligheid.  “Inzicht in het achterland” laat de mogelijkheden zien die open data en webservices kunnen bieden.

Als startpunt van dit project wordt er een enquête gehouden onder mensen die werken aan de waterveiligheid van Nederland. We stellen het op prijs als u deze wilt invullen. De enquête wordt gebruikt voor het ontwikkelen we een prototype dashboard met informatie over het Nederlandse achterland.

Inzicht in het achterland

Het volledige artikel en de enquete is tevens op de site van IHW te vinden.