image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data

Aftrapsessie processenhandboek BGT

De wijze waarop en met wie je het BGT-beheerproces vastlegt’

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onlangs ingevoerd. Net als voor de andere basisregistraties, zullen de interne beheerprocessen ingericht en beschreven moeten zijn. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het beheer en gebruik is gewaarborgd. Bij de inrichting van deze processen is aandacht nodig voor de drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Geon heeft hier zelf ervaring mee opgedaan in de opbouwfase van de BGT. Daarbij zijn onze adviseurs in de afgelopen tien jaar vaak betrokken bij het inrichten van beheerprocessen voor de BAG en geo-informatie in brede zin. Geon draagt graag haar kennis en ervaring aan u over op het moment dat u begint met het organiseren van uw BGT beheerprocessen. In een korte interactieve sessie (2,5 uur) informeren wij de betrokken medewerkers en belanghebbenden over de inhoudelijke aandachtspunten en het traject om gezamenlijk de beheerprocessen in te richten en te beschrijven. Deze sessie is zeer geschikt om uit te voeren bij de start van het traject.

 

Studie eigenschappen

 • Doelgroep

  de verantwoordelijke manager, de informatiemanager, de BGT- beheerder(s), de geo-specialist(en) en data-specialist(en).

 • Programma

  Naast een inleiding en uitleg over de ins en outs van de BGT, zullen wij in de workshop de volgende zaken voor u op een rij zetten:

  • Verkenning van alle noodzakelijk en uit te werken beheerafspraken rond de BGT en alle operationele mutatieprocessen (aanlevering en verwerking van mutaties, levering van de mutaties naar de LVBGT en afnemers, terugmeldingen en mutatiesignalering);
  • Doorvertaling BGT-beheer naar de kwaliteit controlerende processen op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
  • Het labelen van de diverse informatie producerende, -verstrekkende, -verwerkende en kwaliteit controlerende processen;
  • De inhoud van een plan van aanpak om te komen tot een proceshandboek en een Proceshandboek BGT.

   

 • Tijdsduur

  Deze startsessie duurt 2,5 uur. In overleg is het mogelijk deze workshop in te korten of uit te breiden

 • Data

  nader te bepalen

 • Locatie

  Incompany of bij Geon

 • Prijs

  € 350,- exclusief BTW per organisatie.

Eindtermen

Aan het einde van deze workshop hebben de deelnemers:

 • Inzicht in het BGT-proces en zijn alle stakeholders in beeld;
 • De kennis om het BGT-proces te vertalen naar hun eigen organisatie;
 • Een plan van aanpak en proceshandboek op hoofdlijnen voor hun eigen organisatie.

 

Downloads

Aanmelden of informatie aanvragen

Vul hieronder het formulier in en we komen er bij u op terug.