image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data

Intervisiebijeenkomst Resultaat- en Mensgericht Organiseren

Voor gemeenten door gemeenten’

Gemeenten hebben nu en de komende jaren te maken met grote veranderingen ten gevolge van de Decentralisaties in het Sociale Domein, de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020, de invoering van de Omgevingswet, etc. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de inrichting van alle PIOFACH-functies i.c. de Informatievoorziening.

Centrale vraag voor de intervisiebijeenkomst Resultaat– en Mensgericht Organiseren is hoe de gemeente grip krijgt op processen en gegevens. Hoe ga je de informatievoorziening (op  basis van het 9-vlaksmodel van Maes) zodanig organiseren dat je flexibel kunt inspelen op de genoemde  veranderingen?

 

Studie eigenschappen

 • Doelgroep

  Informatiemanagers, ICT-coördinatoren, afdelingshoofden, managers bedrijfsvoering

 • Programma

  Gedurende de intervisiebijeenkomst delen deskundigen van gemeenten in Noord-Nederland (w.o. Hoogezand-Sappemeer, Heerhugowaard, Südwest-Fryslân, Tynaarlo) hun ervaringen met de deelnemers en geven hun advies aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte cases. Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

   

  Inleiding:        Het 9-vlaksmodel als kader

  Blok 1:             Best practices: vier presentaties van ervaringsdeskundigen

  • Procesmanagement en bedrijfsvoering
  • Hoe je procesmanagement kunt organiseren
  • De relatie tussen procesmanagement en dienstverlening
  • In hoeverre is werken onder architectuur van belang

  Blok 2: Stellen van vragen over de best practices en discussie

  Blok 3: Intervisie op basis van cases van de deelnemers

  Blok 4: Gezamenlijk opstellen van plan van aanpak

   

   

   

   

 • Tijdsduur

  2 dagdelen

 • Data

  nader te bepalen

 • Locatie

  Incompany of bij Geon

Eindtermen

Na afloop beschikt de deelnemer over:

 • Inzicht in de wijze waarop collega-gemeenten inspelen op de veranderingen;
 • Inzicht in de gewenste aanpak voor de eigen organisatie op basis van ingebrachte cases;
 • Plan van aanpak op hoofdlijnen voor de eigen organisatie.

 

Downloads

Aanmelden of informatie aanvragen

Vul hieronder het formulier in en we komen er bij u op terug.