image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data

Omgevingswet en Architectuur

Tussen nu en 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Invoering van deze wet raakt alle onderdelen van de gemeentelijke informatievoorziening: gebruik van het stelsel van basisregistraties, zaakgericht werken, documentbeheer, documentcreatie en geo-informatie. Bovendien moeten gemeente aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De komende jaren zal dit grote aanpassingen van uw informatievoorziening vragen. Werken onder architectuur helpt u inzicht te krijgen en grip te houden op de doorontwikkeling van uw informatievoorziening voor de Omgevingswet. In de workshop maken we architectuur concreet en toepasbaar volgens het principe ‘just in time, just enough’. U wordt op een praktische benadering wegwijs gemaakt in de concepten van werken onder architectuur. Onder deskundige begeleiding leert u hoe u op basis van de GEMMA Softwarecatalogus een vliegende start kunt maken met een referentiearchitectuur voor de Omgevingswet.

Studie eigenschappen

 • Doelgroep

  d voor informatiearchitecten, informatie-adviseurs en informatiemanagers die op zoek zijn naar een werkwijze waarmee architectuur op concrete en praktische wijze kan worden toegepast in de veranderopgave rond de Omgevinsgwet (

 • Programma

  In de workshop besteden wij aandacht aan:

  • De steeds veranderende rol en verschillende aspecten van architectuur in ontwikkelingen rond de Omgevinsgwet;
  • Introductie in modelleren van de architectuur met Archimate;
  • De wijze waarop u architectuur concreet kunt maken en toepassen met behulp van verschillende instrumenten en standaarden als de GEMMA Softwarecatalogus en Archimate;
  • Referentiearchitectuur voor de Omgevingswet voor:
   • Bedrijfsinrichting (functies/processen, informatieproducten
    en organisatie
   • Informatiearchitectuur (gegevens, applicaties)
  •  Opstellen van een Project Start Architectuur (PSA) Omgevingswet.

 • Tijdsduur

  4 dagdelen

 • Data

  data worden in overleg met u bepaalt

 • Locatie

  nader te bepalen

 • Prijs

  €600,00

Eindtermen

 • Kennis van de rol van architectuur in de veranderopgave rond de Omgevingswet;
 • Kennis van GEMMA (ruimtelijk domein);
 • De GEMMA Softwarecatalogus toegepast om een referentiearchitectuur voor de Omgevingswet op te zetten;
 • Kennis van de belangrijkste concepten van Archimate voor de bedrijfs- en informatiearchitectuur die van belang zijn voor de Omgevingswet;
 • Een raamwerk voor een Project Start Architectuur Omgevingswet;
 • Handvatten om architectuur op de praktische wijze in te zetten voor veranderopgaven in de informatievoorziening van gemeenten
  (volgens het principe ‘just in time, just enough’).

Aanmelden of informatie aanvragen

Vul hieronder het formulier in en we komen er bij u op terug.