image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data

Leergang Sturen met Data          

Zie ook de folder

Of het nu gaat over de effecten van klimaatadaptatie of de gevolgen van de energietransitie voor de leefomgeving: bijna elke grote maatschappelijke opgave vraagt om veel informatie en dus data.
Datagedreven werken wordt steeds belangrijker voor overheidsorganisaties. Met hulp van betrouwbare data kun je betere inzichten verwerven en keuzes maken. De leergang Sturen met Data helpt je met een praktische aanpak voor datagestuurd werken.

Inhoud

De behoefte om datagedreven te gaan werken is ongetwijfeld aanwezig in je organisatie. Misschien is er ook al een datavisie of -beleid, maar daarmee ben je er nog niet. De leergang Sturen met
Data helpt je met een praktische aanpak om datagedreven denken en werken te implementeren in je organisatie.

Programma

De leergang Sturen met Data bestaat uit twee cursussen, die ook los te volgen zijn.

  • In de cursus Sturen met data – van beleid naar project voer je enkele kleine opdrachten uit waarmee de theorie en aanpak voor jouw situatie concreet en toepasbaar wordt gemaakt.
  • In de cursus Sturen met data – van denken naar doen ga je op basis van die inzichten een actieplan opstellen voor je eigen organisatie. Interactie en leren van je medecursisten is een
    belangrijk onderdeel van de leergang.

Cursus Sturen met data – van beleid naar project

In deze korte cursus ligt de nadruk op de vraag hoe datasturing in de praktijk kan worden toegepast. We bekijken relevante ontwikkelingen ten aanzien van datagestuurd werken, doen een
data maturity test en belichten rollen in het datasturingsproces en data ethiek.

Cursus Sturen met data – van denken naar doen

In deze cursus gaan we praktisch aan de slag. Het proces van (beleids-)vraag naar datavraag wordt onder de loep genomen met daarin de rollen en samenwerking tussen management,
beleidsmedewerkers en dataspecialisten. We belichten technieken zoals Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, algoritmes, dashboards soft- en hardware en hun toepassingen. Ook ethiek, privacy en transparantie worden behandeld. Ten slotte bespreken we best practises, tips & tricks.

Voor wie?

De leergang is gericht op medewerkers van de (semi)overheid (beleidsmedewerkers, managers, teamleiders, informatiespecialisten) die datagedreven (willen gaan) werken en behoefte hebben aan meer kennis en ervaring. Ook voor dataspecialisten die zich bezig (gaan) houden met vraagstukken van overheidsorganisaties is de cursus interessant.

Samenwerking HAS Hogeschool, GEON en Infofolio

De opleiding wordt georganiseerd en gerealiseerd door docenten/vakmensen van drie betrokken organisaties: HAS Hogeschool, Infofolio en GEON. De HAS Hogeschool is gericht op didactiek en visualisaties van geo-data, Infofolio om kennis te delen en een meerwaarde aan data te geven en GEON vanuit de ervaring in het werkveld. Organisaties met een kloppend hart voor data! Wij zijn ervan overtuigd dat datagestuurd werken leidt tot betere oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd en delen graag onze kennis.

Inschrijven

Ben je na het lezen van alle informatie enthousiast over deze leergang? Schrijf je dan nu in via de website van de HAS. Na inschrijving ontvang je direct een bevestiging. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op:

Contactpersonen: Marien de Bakker (HAS): M.deBakker@has.nl (+31 (0) 64 614 11 77) & Bert Gerlofs: e.gerlofs@geon.nl

Downloads