Presentatie Gegevens Knooppunt Groningen GKG

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 13 januari 2017

Donderdag 12 januari 2017 werd in Veendam bij het waterschap Hunze en Aa’s het regionaal initiatief om te komen tot het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) gepresenteerd.

In de laatste drie maanden van 2016 hebben de Gemeente Stadskanaal, gemeente Delfzijl, waterschap Hunze en Aa’s en provincie Groningen, met ondersteuning van Geonovum, Geon, Merkator en Rijksuniversiteit Groningen door de uitvoering van een proeftuin praktische ervaring opgedaan. De ervaringen zijn zodanig dat de partijen hebben besloten het GKG daadwerkelijk te realiseren.

In de proeftuin is er aan vier thema’s gewerkt: energietransitie, onderhoudsplichtige, voorzieningen en leegstand. Voor de aanpak van deze thema’s zijn in de regio Groningen en ook nationaal veel gegevens beschikbaar.

Het GKG brengt deze gegevens bijeen en voorziet in een vraag- en themagerichte ontsluiting onder andere in de vorm van digitale kaartpresentaties  Het GKG staat tevens voor samen werken en delen. Open waar dat kan en niet open waar nodig. Het GKG moet vraag en aanbod in het publieke domein, het private domein en in publiek-private samenwerkingsverbanden met elkaar verbinden. Het GKG verbindt de lopende initiatieven in de regio en voegt er extra waarde aan toe. Beschikbare registraties komen voor de doelgroepen laagdrempelig beschikbaar. Het initiatief om tot het GKG te komen is landelijk uniek en innovatief op het gebied van het toegankelijk maken van gegevens.

De reacties van de aanwezige organisaties zoals gemeente Loppersum, Kadaster, Logius, KING/VNG, Dataland, RVO, Omgevingsdienst Groningen, Hanzehogeschool, DSO zijn zeer lovend en positief. Deze organisaties hebben aangegeven zich graag bij het regionaal initiatief aan te sluiten.

GKG bijeenkomst Waterschapshuis 055

GKG bijeenkomst Waterschapshuis 025

Kennisvaardigheden: ,

 

Verwant nieuws

 

Geon op Twitter