image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data

Samen Bijvriendelijk

met de BijerBij app

Na een periode van ontwikkelen en testen, is de BijerBij app nu voor iedereen beschikbaar!

Het gaat niet goed met de bijen, terwijl ze o zo belangrijk zijn. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Bijen zorgen ervoor dat mensen kunnen genieten van fruit, groenten en honing.

Initiatief

In Groningen heeft de ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen) het initiatief genomen tot het maken en ontwikkelen van de bijerbij-app. De app geeft handvaten om meer bij-vriendelijk te kunnen handelen, afgestemd op de eigen situatie. Het doel is het verbeteren van de leefomgeving voor de wilde bij, de honingbij en de vlinders. De Ontwikkelfabriek en GEON hebben meegewerkt aan het bouwen van de app binnen het project Samen Bijvriendelijk.

In het project Samen Bijvriendelijk wil de ANOG iedereen enthousiast maken om meer bijvriendelijke maatregelen te nemen. Denk hierbij aan de landbouw, gemeenten, particulieren en terreinbeherende organisaties. Deelnemers kunnen de bijvriendelijke maatregelen die zij nemen melden in de app. Deze worden getoond op een kaart en in een tijdlijn gezet zodat anderen dit kunnen zien. Zo stimuleren en informeren we elkaar. Daarnaast geeft de app informatie en draagt ideeën aan om de omgeving nóg bij-vriendelijker te maken.

Nationale Bijentelling 2020

Op 18 en 19 april organiseert Nederland Zoemt voor de derde keer de Nationale Bijentelling. Hier kan iedereen aan deelnemen. Meer informatie en opgave is te verkrijgen via Nederland Zoemt.