Samenwerken aan waterveilgheid

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 12 februari 2016

Op vele terreinen wordt gewerkt aan de hoogwaterveiligheid in Nederland. Nieuwe veiligheidsnormen voor de dijken, het toetsen van die dijken aan de nieuwe normen en waar nodig, versterkingsprogramma’s opstellen. Daarvoor moeten veel gegevens worden uitgewisseld. En dat gaat nog niet vanzelf…

Een Informatiemodel ligt er nagenoeg. Onder begeleiding van Geon heeft het Informatiehuis Water (IHW) samen met een grote groep waterschappen en Rijkswaterstaat een Informatiemodel ontwikkeld. Hierin is de informatiebehoefte van de belangrijkste afnemers opgenomen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het uitwisselen van gegevens is gezet.

Maar de grootste uitdaging ligt nog voor ons. De daadwerkelijke samenwerking in de keten. Het Toetsen, waar nodig versterken van de keringen en de Zorgplicht van die beheerders moet goed gaan lopen.  En de gegevensstromen daarop zijn afgestemd. Met gegevens die betrouwbaar en herleidbaar zijn.

Hiervoor is veel meer nodig dan alleen een Informatiemodel. Natuurlijk de bestuurlijke wil om dit samen op te pakken. Maar ook een ondersteunende informatievoorziening. Bij het onderzoek hiernaar en het uitwerken van oplossingsrichtingen zijn Jeroen Overbeek en Christian Breider betrokken in de rol van respectievelijk Teamleider en Informatie analist. Zij maken onderdeel uit van het Projectteam Informatieveiligheid dat zich binnen IHW de komende maanden gaat storten op dit vraagstuk.

Waterveiligheid

Lees meer op: www.aquo.nl/informatiemodel-waterveiligheid

 

Geon op Twitter