image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Stelsel van Basisregistraties

De basis op orde

(Lokale) overheden dienen hun informatievoorziening in de basis op orde te brengen en te houden met een goed werkend stelsel van basisregistraties. Kwalitatief goede gegevens kunnen gebruiken binnen werkprocessen is immers een belangrijke voorwaarde voor de dienstverlening. Dit betreft natuurlijk de wettelijke basisregistraties waar een (gemeentelijke) organisatie zelf bronhouder van is. Maar het gaat ook om de verplichte afname van de overige basisregistraties. Daarbij zijn diverse taken als gegevensbeheer, gegevensdistributie, verplicht gebruik, terugmelden, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering belangrijk. We hebben het hier over gegevensmanagement in de brede zin van het woord.

Opbouwen en aansluiten

Geon heeft ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van projecten voor het opbouwen van basisregistraties. Denkt u bijvoorbeeld aan de BAG en de BGT. Nog steeds kunnen wij organisaties ondersteunen bij het aansluiten op de basisregistraties WOZ, het Handelsregister (HR), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Geon kan u hierbij helpen met het inzichtelijk krijgen van de consequenties en de beste aanpak voor uw organisaties. Als dat voor u helder is, kunnen onze adviseurs uw organisatie verder helpen met de feitelijke implementatie van de aansluiting. Dit kan bijvoorbeeld met projectmanagement, het begeleiden van een pakketselectie of het vergelijken en opschonen van data. Voorbeelden zijn de koppelingen tussen registraties als BAG en WOZ, BGT en BAG of tussen de basisregistraties en data in het sociaal domein. Het opschonen van data doen we met behulp van GIS en slimme tooling.

Beheren

De meerwaarde van het stelsel van basisregistraties en andere overheidsgegevens zit hem in het gebruik van kwalitatief goede data. Geon kan u goed adviseren bij het inrichten en optimaliseren van het gegevensbeheer. Onze kennis van de basisregistraties hebben we ook omgezet naar opleidingen die we als maatwerk en in company geven. Dit doen we al voor de BAG en de BGT, maar ontwikkelen we ook voor andere basisregistraties, zoals de BRO.

Het aantal “beschikbare” basisregistraties neemt geleidelijk toe. Meer basisregistraties betekent meer onderlinge relaties en meer mogelijkheden. Regie op samenhang van het beheer en gebruik van het stelsel als geheel wordt daarmee steeds cruciaal. Stelselregie en integraal beheer is een voorwaarde voor het efficiënt beheer en effectief gebruik van basisgegevens. Wij helpen uw organisatie graag bij de transitie van gebruik en beheer van enkelvoudige basisregistraties naar een integraal informatiebeheerproces.

Afbeelding2

Basisregistraties gebruiken

Het gebruik van de basisregistraties door overheden en private partijen heeft pas echt een vlucht genomen met de komst van de BAG. Via de BAG kan heel veel informatie letterlijk “op de kaart” worden gezet. Informatie krijgt op eens een ruimtelijke dimensie.

Geon helpt partijen met GIS-expertisen en tooling om de BAG-data te gebruiken in hun dienstverlening. De BAG is een aanjager voor het al dan niet gecombineerd gebruik van andere (open) data, zoals de BRK en BGT, in beleids- en besluitvormingsprocessen. Wij verkennen graag met uw samen de (nieuwe) mogelijkheden van het gebruik van het Stelsel voor uw organisatie.