Waterveiligheid in beeld

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 22 augustus 2019

Al enkele jaren is Geon betrokken bij het waterveiligheidsdomein. En dan natuurlijk binnen het expertiseveld dat dicht bij ons ligt: de informatievoorziening. Vanuit het Informatiehuis Water (IHW) leveren Christian Breider en Jeroen Overbeek als respectievelijk Informatie architect en Teamleider al enkele jaren belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal (www.waterveiligheidsportaal.nl).

Dit portaal vormt de spil in het informatieketenproces van wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen (‘zijn ze nog veilig genoeg’) tot aan het realiseren van grote dijkversterkingen langs de kust en grote rivieren. Dit om ervoor te zorgen dat ons land in 2050 met de verwachte klimaatveranderingen weer voldoende bestand is tegen mogelijke overstromingen.

Hierbij zijn veel organisaties betrokken: alle waterschappen, Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&W, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De informatieprocessen zijn daarom ook complex. Maar de meer dan 300 miljoen euro die jaarlijks aan de dijkversterkingen worden besteed, rechtvaardigt eenduidige en transparante informatieprocessen. En het maakt een goede prioritering van maatregelen mogelijk.

De basis is gelegd. Nu wordt vooral gewerkt aan de ontsluiting van de informatie in landelijke kaartbeelden en rapportages. Lees hierover meer in het artikel.

 

Geon op Twitter

  • GIS Specialist: Wil jij in staat zijn om geo-data gestructureerd op te slaan, te beheren, te bevragen en te visuali… https://t.co/OYBWJMlp8v24-01-2020 11:13:07
  • Waterveiligheid in beeld! Primaire waterkeringen zijn essentieel voor onze waterveiligheid. Deze moeten op orde zi… https://t.co/xAW7acH7ot30-08-2019 11:56:44
  • @AgBlanken Wij, van Geon, adviseren jou een: https://t.co/K3PbxFXaQZ30-08-2019 11:50:48