Geon
Home » De kracht van de kaart » Basisregistraties

Basisregistraties

(Lokale) overheden dienen hun informatievoorziening in de basis op orde te brengen en te houden met een goed werkend stelsel van basisregistraties. Kwalitatief goede gegevens kunnen gebruiken binnen werkprocessen is immers een belangrijke voorwaarde voor de dienstverlening. Dit betreft natuurlijk de wettelijke basisregistraties waar een (gemeentelijke) organisatie zelf bronhouder van is. Maar het gaat ook om de verplichte afname van de overige basisregistraties. Daarbij zijn diverse taken als gegevensbeheer, gegevensdistributie, verplicht gebruik, terugmelding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering belangrijk. We hebben het hier over gegevensmanagement in de brede zin van het woord.

“De meerwaarde van het stelsel van basisregistraties en andere overheidsgegevens zit hem in het gebruik van kwalitatief goede data. Geon kan u goed adviseren bij het inrichten en optimaliseren van het gegevensbeheer”