Kracht van de Kaart

Geschreven door: Gerlof de Haan op 13 november 2015

Kracht van de Kaart: slimmer en goedkoper doelgroepenvervoer in Zuidoost Drenthe

In het Portal Krachtvandekaart van Geonovum vindt u voorbeelden van mogelijkheden van geo-informatie voor gemeentelijke dienstverlening op het gebied van jeugd, zorg en sociale zekerheid. De voorbeelden zijn verzameld in het kader van het programma Beter Benutten. Dit is een initiatief van Geonovum samen met partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Het programma Beter Benutten wil overheden helpen om beter gebruik te maken van geo-informatie. Geon is één van de partners van Geonovum en draagt bij aan het programma Beter Benutten met het experiment Mobiliteit en Voorzieningen in Zuidoost Drenthe.

In dit experiment zijn verschillende (doelgroepen-)vervoersstromen en zorgvoorzieningen letterlijk op de kaart gezet gericht op het verkrijgen van inzicht in overlap en samenhang. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de resultaten van de analyses. Deze visualisaties zijn binnen het Experiment gebruikt voor scenario-ontwikkeling en visievorming met als resultaat beter, slimmer en goedkoper doelgroepenvervoer in de regio Zuidoost Drenthe.

Nb. De visualisaties zijn gebaseerd op data over het jaar 2012

 

Geon op Twitter