image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Privacybeleid

Geon is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van geo-informatie. We werken voor gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en andere organisaties die met overheden willen samenwerken in ketens en in regionaal verband. We signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in het gebruik van locatiegebonden data. We maken op die manier relevante thema’s in de regio bespreekbaar, verbinden organisaties en ontwikkelen samen met onze partners innovatieve oplossingen voor beleid en praktijk. Deze inzichten en innovaties delen wij actief met iedereen.

Geon hanteert een strikt privacybeleid. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Wij nemen uw privacy en dat van andere betrokkenen zeer serieus. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Geon met uw persoonlijke gegevens omgaat. Geon handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Geon verzamelt persoonsgegevens om verschillende redenen:

 1. Communicatie in het kader van het offreren en uitvoeren van opdrachten.
 2. Ten behoeve van relatiebeheer en het versturen van mail. Na expliciete toestemming registreren wij uw contactgegevens en algemene persoonsgegevens.
 3. Verwerking van gegevens van samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Hierbij wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van een verwerkersovereenkomst en verwerkersprotocollen. We houden ons aan de wettelijke regels van de AVG.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens, maar slechts gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en eventuele benadering in het kader van relatiebeheer. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 1. Contactgegevens:
  • Naam
  • Naam organisatie
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 2. Algemene persoonsgegevens:
  • Geslacht
  • Functie binnen de organisatie

 

 

 

 

Contactgegevens

Offerte Opdrachten Relatiebeheer Databestanden

Naam

X

X

X

Mogelijk

Organisatie

X

X

X

Mogelijk

Adres

X

X

X

Mogelijk

Telefoonnummer

X

X

X

Mogelijk

Emailadres

X

X

X

Mogelijk

Alg. persoonsgegevens

Geslacht

X

X

X

Mogelijk

Functie

X

X

X

Mogelijk

Bewaartermijn

Max. 2 jaar

7 jaar

Uitschrijving

Verwerkers- overeenkomst

Bij het verwerken van de persoonsgegevens houdt Geon zich strikt aan de wettelijke grondslagen binnen de AVG. Indien nodig sluiten wij een verwerkersovereenkomst en verwerkersprotocollen op. Hierin schenken wij onder andere aandacht aan zaken als anonimiseren en pseudonimiseren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Geon vernietigt de persoonsgegevens en andere gegevens die in het kader van de uitvoering van opdrachten door uw organisatie aan ons zijn verstrekt na de wettelijke periode van zeven jaar na afronding van de uitgevoerde opdrachten.

De datum en tijd van vernietiging worden opgenomen in het register van verwerking.

De door u verstrekte gegevens in het kader van het uitbrengen van een offerte worden tot maximaal twee jaar na verzending bewaard.

De gegevens die in het kader van mailingen en of relatiebeheer door u zijn verstrekt, worden vernietigd op het moment dat u zich voor de mailingen uitschrijft.

Wie kan er bij uw gegevens?

Alle medewerkers van Geon hebben toegang tot de door u verstrekte gegevens. Zij hebben geheimhoudingsplicht voor alle persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft of Geon dit verplicht is op grond van wet- en regelgeving. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.