Geon
Home » De kracht van de kaart » Basisregistraties » Basis registratie ondergrond (BRO)

Basis registratie ondergrond (BRO)

Het stelsel van basisregistraties is bijna gereed in eerste aanleg. De laatste nog op te bouwen basisregistratie is de Basisregistratie Ondergrond, die per 1 januari 2018 in werking is getreden.

Bronhouders van de BRO zijn (zelfstandige) bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (EZ), Rijkswaterstaat en zelfstandige bestuursorganen als Staatsbosbeheer. Ruim 450 organisators, maar met aanvullend nog dataleveranciers en gebruikers is het totaal aantal betrokkene organisaties vele malen groter.

Hoewel er voor de invoering van de BRO ongeveer 5 jaar staat betekent dit niet dat het een eenvoudig en rustige implementatie zal zijn. Als wettelijk bronhouder of gebruiker van de BRO moet u veel nogal uitlopende zaken regelen in die 5 jaar. Geon kan u helpen met zowel de inhoud als het proces.

Geon kan u helpen met zowel de inhoud van de BRO als het proces.