image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo
3D Geo

3D Geo-informatie

Ontwikkelingen op het gebied 3D Geo-informatie worden steeds serieuzer, maar de overheid loopt nog een beetje achter. Als Geon kennen wij de uitdagingen waar gemeenten en andere overheidsorganisaties voor staan en kunnen wij daar bij helpen. Want enerzijds neemt de vraag naar hoogwaardige 3D geo-informatie steeds meer toe, anderzijds wordt de technologie om deze in te winnen steeds toegankelijker. De overheid staat hier midden in. En voor ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet en de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) is de toegevoegde waarde van 3D visualisaties en analyses inmiddels geen discussie meer. Dat is niet zo vreemd, want de wereld waarin we leven is nou eenmaal 3D. Gelukkig neemt het aanbod van actuele en betrouwbare 3D Geo-data in razend tempo toe (AHN, Lidar). Daardoor kunnen steeds meer organisaties aan de slag met 3D Geo-informatie.

Deze ontwikkelingen veranderen uiteraard ook uw geo-informatievoorzieningen. Er zijn namelijk wezenlijke verschillen tussen 2D en 3D geo-informatie. De overgang van 2D naar 3D heeft consequenties voor inwinning, beheer en ontsluiting van gegevens. De veranderingen vinden plaats op alle aspecten: de processen (inwinning, beheer en gebruik), de technologie (architectuur, applicaties) en de organisatie (rollen en functies, profielen). Inwinning van 3D geo-data levert bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid data op ten opzichte van 2D geo-data. Opslag hiervan kan omslachtig en kostbaar zijn. Op het gebied van technologie vraagt beheer en gebruik van 3D gegevens om andere en nieuwe functionaliteit. Tot slot de organisatie: van GIS-specialisten, GIS-adviseurs en natuurlijke de eindgebruiker vraagt het werken met de derde dimensie vraagt aanpassingen in kennis en vaardigheden.

Een nuchtere kijk helpt natuurlijk ook. Bijvoorbeeld om te beseffen dat 3D geo-informatie geen doel op zich is. Voor sommige vraagstukken levert het gebruik van 3D informatie niet altijd voordelen op ten opzichte van het gebruik van 2D informatie. Soms is een abstract beeld juist beter, zodat u niet wordt afgeleid door de derde dimensie.

De uitdaging is om vanuit de huidige 2D geo-informatievoorziening door te groeien naar een 3D geo-informatievoorziening, die zowel 2D als 3D toepassingen kan ondersteunen. De beste route voor uw organisatie? Dat hangt sterk af van de huidige situatie en van uw ambitieniveau.

Heeft uw organisatie behoefte aan een helder overzicht van de laatste ontwikkelingen en de meerwaarde van 3D Geo-informatie in uw situatie? Of staat uw organisatie op het punt om de eerste stappen te zetten richting 3D geo-informatievoorziening en wilt u onafhankelijk advies over waar u moet beginnen? Dan organiseren wij voor u een kennissessie over 3D Geo-informatie. In een op maat gemaakte sessie praten onze adviseurs u bij. Neem contact met ons op voor meer informatie.