image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo
Milieu

Bijenapp
De afgelopen paar maanden heeft Geon samen met de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en de Ontwikkelfabriek gewerkt aan een eerste ontwerpschets voor een Bijenapp. De aanleiding voor deze app is een initiatief van Google. Het Amerikaanse bedrijf heeft zelf twee partijen hiervoor benaderd. Eén van de benaderde partijen is ANOG, de Agrarische Natuurvereniging Groningen. Samen met het Collectief Midden Groningen is zij door Google gevraagd om een project uit te voeren waarin de combinatie van natuur en techniek centraal staan. Zo is het idee ontstaan om een mobiele app te ontwikkelen die kan bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van bijen. De app gaat er van uit dat iedereen iets kan bijdragen en wil voor een ieder in beeld brengen wat je kunt doen. De app wil in kaart brengen hoe bij-vriendelijk jouw omgeving is, en bovenal, hoe kan dit nóg bij-vriendelijker? Dit vanuit het gezichtspunt van bijvoorbeeld boeren, burgers en beleidsmedewerkers.
ANOG heeft vervolgens Geon benaderd met de vraag of zij een verdere uitwerking wilden maken van de bijenapp. Door middel van een schetssessie en verdere sessies met een klankbordgroep vanuit de beide collectieven is dit concept verder uitgewerkt. Het opgeleverde project is een zogenaamde ‘mockup’. Dit is een visueel (nog niet functioneel) ontwerp van de bijenapp en bestaat uit ontwerpen die nodig zijn in de daadwerkelijke app. Ook is er geïnventariseerd welke data er allemaal nodig is om tot een waardering van de bij-vriendelijkheid van de omgeving te komen.

Gelijktijdig zijn leerlingen van het Terra College in Groningen en Emmen bezig geweest met het verzamelen van gegevens voor de app. Het uiteindelijke ontwerp is door de ANOG meegenomen in de vervolgaanvraag richting Google en eventuele andere financiers. In 2018 verwachten we een vervolg van dit project.