image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Om grip te krijgen op gewenste veranderingen binnen uw informatievoorziening is een actueel beeld van de huidige situatie essentieel. Wij zien architectuur niet als een statisch product. “Architecturen is een werkwoord” zeggen wij vaak. Het gaat bij het opstellen van een architectuur niet alleen om het resultaat maar ook om het proces om met elkaar tot iets concreets te komen. Eén van de hulpmiddelen die u hierbij kunt gebruiken is “Informatielandschap in kaart”. Daarmee brengen wij de samenhang tussen verschillende aspecten, zoals de processen, diensten/producten, applicaties en gegevens brengen via co creatie en met behulp van visuele hulpmiddelen in kaart. Hiervoor sluiten wij aan bij standaarden als Archimate, TOGAF en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).