image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Bestaande principes uit verschillende referentiearchitecturen vormen het uitgangspunt voor onze aanpak. Wij helpen u om deze te vertalen naar uw situatie en gewenste oplossing. De belangrijkste principes die wij nastreven zijn:

  • Verbindt informatie met locatie (“kracht van de kaart”).
  • Eenmalige opslag, meervoudig gebruik van gegevens.
  • Hergebruik van bestaande bouwstenen.
  • Gebruik standaard oplossingen.
  • Schaalbaarheid en flexibiliteit door ontvlechten en compacte generieke componenten (Servicegerichte architectuur).
  • Open data, tenzij…
  • Open source software bij gelijke geschiktheid.