image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

En dan is er uiteraard ook nog het privacyvraagstuk en de nieuwe privacyregelgeving (algemene verordening gegevensbescherming oftewel AVG). Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid om aan te tonen dat ze zorgvuldig om gaan met gebruik en bewerking van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de eis voor het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Of het afsluiten van bewerkersovereenkomsten met derde partijen die persoonsgegevens verwerken. Zonder overzicht ligt een datalek al snel op de loer.
Het begint met inzicht in de gegevensverzamelingen en het gebruik hiervan in en tussen bedrijfsprocessen en afdelingen. Geon heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld op basis van de principes van overheidsarchitectuurmodellen als Gemma, Wilma, Petra etc. De data gaat dan ook verder dan geo-data alleen.
I-landschap biedt u een praktische en visuele aanpak om in een kort tijdsbestel inzicht te krijgen in de samenhang van uw gegevensverzamelingen, processen en applicaties. Onze aanpak van Ilandschap kan concreet bijdragen in de aanpak van de AVG en helpt u om het werken onder architectuur geleidelijk te introduceren binnen uw organisatie. Wilt u meer grip op uw gegevens? Wij helpen u graag verder.