image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Voor het overbrengen van uw boodschap is een kaart een krachtig visueel hulpmiddel. Bijvoorbeeld ter promotie van nieuw beleid of juist voor verantwoording van gevoerd beleid. Een kaart interesseert, nodigt uit tot dialoog en zorgt ervoor dat de boodschap beter beklijft.

Naast krachtig visueel communicatiemiddel kent de kaart ook een andere kracht. Het presenteren van geo-data kan ook bijdragen aan nieuwe inzichten. Er komt steeds meer informatie digitaal beschikbaar afkomstig uit diverse bronnen die gekoppeld aan locatie kunnen leiden tot nieuwe kennis en inzichten. Daarbij wordt het een steeds grotere uitdaging om uit het enorme aanbod van data, de juiste data te halen.

Wij helpen u bij het selecteren van de juiste data, deze te bewerken en te presenteren.

Voorbeelden zijn GKG, Woningcorporatie IJmere, Landgebruikkaart Gasunie.