image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

De meerwaarde van het stelsel van basisregistraties en andere overheidsgegevens zit hem in het gebruik van kwalitatief goede data. Geon kan u goed adviseren bij het inrichten en optimaliseren van het gegevensbeheer. Onze kennis van de basisregistraties hebben we ook omgezet naar opleidingen die we als maatwerk en in company geven. Dit doen we al voor de BAG en de BGT, maar ontwikkelen we ook voor andere basisregistraties, zoals de BRO. Het aantal “beschikbare” basisregistraties is toegenomen. Meer basisregistraties betekent meer onderlinge relaties en meer mogelijkheden. Regie op samenhang van het beheer en gebruik van het stelsel als geheel wordt daarmee steeds belangrijker. Stelselregie en integraal beheer is een voorwaarde voor het efficiënt beheer en effectief gebruik van basisgegevens. Wij helpen uw organisatie graag bij de transitie van gebruik en beheer van enkelvoudige basisregistraties naar een integraal informatiebeheerproces. Bijvoorbeeld in de vorm van advies, coaching, training of het tijdelijk invullen van die regierol.

Geon begeleidt onder andere de implementatie van integraal kaartobjectbeheer in Súdwest-Fryslân: https://geon.nl/proof-of-concept-integraal-kaart-beheer/