image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Datagedreven werken bij maatschappelijke opgaven

In het kort

De maatschappelijke en ruimtelijke opgaven zijn groot en complex. Thema’s als wateroverlast, verdroging, hittestress, biodiversiteit en energietransitie worden alsmaar belangrijker. In de keuzes die te maken zijn, zijn data en informatie de fundamentele basis. Hoe zorg je dat je jouw opdrachtgever goed begeleid en adviseert in de te ontwikkelen data-oplossingen, om zo tot goede inzichten, keuzes en monitoring te komen? In deze leergang van Geon en de HAS green academy leer je op zowel globaal als concreet niveau over de verschillende aspecten die bij het datagedreven werken komen kijken.

Programma

Om het management goed te kunnen faciliteren is het van belang dat je de maatschappelijke opgaven kent en begrijpt, alsook je kunt adviseren hoe je tot een goed en toepasbaar eindproduct komt. Jouw rol als dataspecialist verandert dus in die van “u vraagt, wij draaien” naar een meer adviserende rol.

Inzicht in grote maatschappelijke opgaven
De vraag of opdracht die op jouw bureau terechtkomt is geredeneerd vanuit een maatschappelijke opgave. Verhoog je kennis van maatschappelijke opgaven en leer de vraag en context beter te begrijpen om zo sneller scherp te krijgen welke inzichten de opdrachtgever wilt verkrijgen en welke expertises nodig zijn.

Kom tot de kern
Nu je meer inzicht hebt in de context is het zaak om te leren hoe je, samen met de opdrachtgever, de exacte vraag en context weet te achterhalen. Wat is de vraag achter de vraag?

 • Welke vraag heeft de beleidsmedewerker?
 • Welke inzichten wil de beleidsmedewerker verkrijgen?
 • Wat gaat de opdrachtgever doen met de resultaten?
 • Wat is de context?
 • Welke expertises ga je betrekken om relevante informatie boven water te krijgen?

Data (ethisch) matchen met de vraag
Aan de hand van theorie en (eigen) casuïstiek krijg je instrumenten om de juiste data te verzamelen en bundelen om daarmee de vraag te beantwoorden. Dat doe je samen met je collega beleidsmedewerker om je praktijkvraag direct te concretiseren.

 • Hoe matcht de beschikbare data met de vraag?
 • Hoe ga je om met ethische dilemma’s?
 • Welke keuzes maak je om misleidende interpretaties van visualisaties te voorkomen

Voor wie?

Je hebt technische vaardigheden in huis en bent op zoek naar een verdieping van inhoudelijke maatschappelijke thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en participatie. Je bent dataspecialist, informatiespecialist of beleidsmedewerker/-adviseur duurzaamheid en werkzaam bij:

 • Gemeente
 • Provincie
 • Netbeheerder
 • Consultancy
 • Vastgoedbeheerder

Studie eigenschappen

Eindtermen

Na de cursus:

 • Kun je een beleidsmedewerker beter begeleiden bij de informatiebehoefte.
 • Weet je de echte vraag te achterhalen.
 • Heb je een bredere scope door het delen van kennis en ervaringen met vakgenoten.
 • Sluiten je resultaten en visualisaties nog beter aan bij de wensen van de opdrachtgever.
 • Maak je juiste keuzes om misleidende interpretaties en visualisaties te voorkomen.

Inschrijven

Ben je na het lezen van alle informatie enthousiast over deze leergang? Op de website van de HAS kun je een brochure aanvragen en jezelf inschrijven. Na inschrijving ontvang je direct een bevestiging. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op met Kim de Bont: k.dbont@has.nl | +31 88 890 38 81