|

Kracht van de kaart

Geon is een onafhankelijk expertisebureau voor geo-informatiemanagement. Wij geloven in de ‘kracht van de kaart’. Door informatie via locatie te ontsluiten wordt uw werk leuker, efficiënter en effectiever. Het levert doelmatiger werken op. Dit bespaart uw organisatie veel tijd en geld.

Vraagstukken op het gebied van kwaliteit, gegevensbeheer en processen lossen wij op. Daarbij zoeken wij altijd naar verbinding. Verbinding tussen uw gegevens, uw applicaties, uw processen en uw organisatie. Geon is uw expert in Geo-informatie.
Wat kunnen we voor u betekenen?

Geon kracht van de kaart

Wat kan geo-informatie voor uw werkveld betekenen?

Water is de afgelopen decennia een steeds belangrijker ruimtelijk, maatschappelijk en bestuurlijk thema geworden. Waterschappen fungeren daarbij steeds meer als ketenpartner. Dit stelt steeds hogere eisen aan de informatievoorziening en gegevenshuishouding. Maar er valt ook veel winst te behalen!

Meer informatie