image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Beheer van geo-informatie op gemeentelijk niveau: samenwerken om kwaliteit te borgen

Auteur

Auteur: Quinten Dengerink

Voor optimaal gebruik van geo-informatie, met name de basisregistraties, is het belangrijk dat het beheer hiervan op de juiste manier is ingericht en geo-informatie stevig wordt gepositioneerd binnen de organisatie. Geon adviseerde reeds een flink aantal gemeenten op dit vraagstuk.

“De basis op orde” is een veelgehoorde kreet. Wil je als organisatie meer doen met geo-informatie, en waardevolle inzichten ophalen uit data, dan zul je eerst moeten zorgen dat de data actueel, betrouwbaar en van goede kwaliteit is. Hiervoor zul je processen moeten inrichten, rollen aan die processen moeten toekennen en ervoor zorgen dat de uitvoerenden over de juiste kennis beschikken. Hierbij kun je als gemeente tegen verschillende uitdagingen aanlopen.

Gemeenten kunnen van elkaar verschillen in bevolkingsomvang, oppervlakte en organisatiecultuur, maar ook in volwassenheid op het gebied van geo-informatie. Dit kan zich uiten in aanwezige kennis, de inrichting van processen en de inrichting van rollen. Hierdoor heeft elke organisatie weer zijn eigen vraagstukken, die om een eigen aanpak vragen.

Wanneer het draait om het toekomstperspectief van geo-informatie in de organisatie, is het belangrijk om in kaart te brengen wat het huidige volwassenheidsniveau is, wat de ambitie van een organisatie is en wat er nodig is om door te groeien richting die ambitie. Dit dient uiteraard in lijn te zijn met het bestaande informatiebeleid. Het INK-model is uitermate geschikt als hulpmiddel om dit in beeld te brengen. De uitkomst kan vervolgens gebruikt worden om verschillende scenario’s voor de korte en lange termijn te ontwikkelen. Elk scenario vraagt om een andere inrichting van rollen, en hiervoor is het BiSL-model een geschikt kader. Geon heeft ruime ervaring in het vertalen van deze modellen naar de praktijk van geo-informatie. Op deze manier hebben wij een aantal gemeenten goed kunnen helpen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Andere vraagstukken kunnen gaan over het op orde houden van de basisregistraties. Ook hier draait het om rollen en processen. In aanloop naar de SOR is het belangrijk dat de datakwaliteit van de basisregistraties voldoet én dat de basisregistraties in overeenstemming met elkaar zijn. Een PDCA-cyclus helpt om kwaliteit te borgen. Op een iteratieve manier worden maatregelen gepland, uitgevoerd en geëvalueerd en zo wordt de datakwaliteit steeds weer wat beter. En een goed processenhandboek is essentieel. Dit in combinatie met een verdere uitwerking van de benodigde rollen zorgt voor robuust beheer van de basisregistraties.

Geon bestaat uit een team van adviseurs met veel ervaring en kennis van datamanagement. Onze adviseurs combineren dit met inzichten over relevante ontwikkelingen. Loopt u tegen uitdagingen op het gebied van geo-informatiemanagement en datamanagement aan? Wij brengen kennis samen en maken uw organisatie weer toekomstbestendig. Wij gaan graag met u in gesprek.

Auteur: