image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo
Geon daagt studenten uit bij Geo Promotion

Op vrijdag 4 maart waren Jetske, Marije, Nathalie en Bert vanuit Geon aanwezig bij het Geo Promotion congres, georganiseerd in de Euroborg en Kinepolis. Op dit jaarlijkse event kunnen studenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen kennis maken met relevante bedrijven uit het werkveld. Het congres had dit jaar het thema Inside the inner city, how to sustain liveable urban centres? Het ochtendprogramma stond in teken van de problemen die spelen in de binnensteden.

Na de lunch was het tijd voor de workshops, waarvan Geon er één heeft verzorgd. Tijdens deze workshop werden de studenten uitgedaagd om in groepen verschillende cases met betrekking tot de leefbaarheid in steden op te lossen. Hiervoor werd het spel ‘layers’ ingezet. Het idee hierachter was dat de studenten verschillende lagen met gegevens uit onder andere de basisregistraties op de goede volgorde op een prikker moeten schuiven. De combinatie en volgorde van de lagen moest uiteindelijk leiden tot een oplossing voor het ruimtelijke vraagstuk. Met behulp van QGIS werd aan de studenten getoond hoe het tijdens het werken bij Geon eruit zou zien. De studenten gingen meteen enthousiast aan de slag met het spel en kwamen met goede resultaten. Hiermee kunnen we dus terugkijken op een geslaagde workshop.

Na de workshops was het tijd voor de speeddates en de netwerkborrel. Tijdens dit laatste deel is er gesproken met de studenten en hun vragen over het werk van Geon beantwoord. Met een tevreden gevoel hebben we daarmee de dag afgesloten.