image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data

Sinds 2016 is Geon onderdeel van het Gegevensknooppunt Groningen (GKG), het samenwerkingsverband in de provincie Groningen rondom het delen van geografische data. Een artikel van iBestuur geeft inzicht in wat het samenwerkingsverband de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, in hoe afgevaardigden op vakinhoudelijk, management- en bestuursniveau met lastige situaties zijn omgegaan en wat men hieruit kunnen leren. Het artikel is hier te lezen.