image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo
Auteur

 

Functiescheiding FB en TAB Gemeente Groningen – niet sexy, wel noodzakelijk

 

Het scheiden van de taken van Functioneel beheer en Applicatiebeheer blijkt nog best lastig. Dat ervoer ook de gemeente Groningen. Zij heeft het beheer van de generieke ICT geoutsourced. Taken die te maken hebben met (Technisch) Applicatiebeheer en Databasebeheer worden uitgevoerd door een ICT dienstverlener. De Functioneel beheer taken blijven bij de gemeente Groningen. Op hoofdlijnen is het onderscheid wel te maken. Maar in de praktijk blijken de “grijze gebieden” toch groot. Geon heeft dit voor de gemeente Groningen verder uitgewerkt.

 

De transitie is een mega operatie. Zo moet bijvoorbeeld de gehele ICT infrastructuur binnen de omgeving van de ICT dienstverlener worden opgebouwd. Dit proces is nog in volle gang. Maar het is zeker niet alleen een technische migratie. Martin Beuker (afdelingshoofd Geo&Data): “Binnen ons cluster is er een aantal afdelingen die het Functioneel beheer voor een groot deel van de applicaties binnen de gemeente uitvoeren. Wij ervoeren de noodzaak om de functiescheiding tussen het Applicatiebeheer en Functioneel beheer beter uit te werken en hierover scherpere afspraken te maken. Er zijn nu teveel taken waarover onduidelijkheid bestaat. Uiteindelijk willen we deze taken specificeren tot op applicatieniveau”.

 

Aan de basis van de functiescheiding lagen de gangbare beheermodellen BiSL (voor Functioneel beheer) en ASL (voor Applicatiebeheer). Deze behoefden echter wel een nadere uitwerking. Veel voorkomende datamanagement vraagstukken maakten aanvullingen op de theoretische modellen noodzakelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld databewerkingen, visualisaties en rapportages. Dit referentiekader bood een goede kapstok voor de opgehaalde ‘beheerissues’. Op deze manier konden beheertaken, eenduidig én goed onderbouwd, worden onderscheiden in taken binnen het domein van het Functioneel beheer of het Applicatiebeheer. En dit tot op het niveau van applicaties zelf. Dus de Functioneel beheerder weet waar hij of zij voor staat en hetzelfde geldt ook voor de Applicatiebeheerder. Martin Beuker: “Wij willen dat de verantwoordelijkheden op de juiste plekken komt te liggen. En tegelijkertijd willen we rolduidelijkheid. Alle functionarissen moeten helder hebben waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Die duidelijkheid hebben we nu.”

 

De gemeente staat nu voor de implementatie. Dit is niet iets voor de gemeente alleen maar moet in nauwe afstemming met de (externe) Applicatiebeheer dienstverlener. En is het bijna vanzelfsprekend dat dit binnen het Transitieprogramma wordt uitgevoerd. De gemeente maakt hiermee vaart. Inmiddels is een projectleider aan de slag met deze nieuwe uitdaging.