image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo
Sturen met data!

Zonder dat we het ons realiseren, gebruiken we veel data-gegevens. Meer en meer worden data-analyses gemaakt om inzicht te krijgen. Daarmee is data een belangrijk middel om goed beleid te vormen binnen gemeenten. Data staat direct in verbinding met de business. Dit besef ontstond ook bij de Gemeente Midden-Groningen. Binnen de gemeente was geen data-team aanwezig terwijl data de gehele organisatie raakt. Om daar verandering in aan te brengen, hebben meerdere medewerkers de opleiding Sturen met data gevolgd. Daarbij is er bewust gekozen voor een groep medewerkers vanuit verschillende disciplines binnen de gemeente. Hiermee kan sturen met data door de hele organisatie worden doorgevoerd. De gemeente Midden-Groningen investeert in haar mensen en wil met de nieuwe kennis een slag in de organisatie maken.

“Het is voor gemeenten zoeken naar een weg om dit nieuwe taakveld vorm te geven. De opleiding Sturen met data biedt belangrijke meerwaarde. Met de nieuwe kennis maken we een belangrijke stap” aldus Gijs Kriek, teamleider binnen de gemeente.  “Terugkijkend op de opleiding, zijn we heel tevreden en gaan we vol energie verder.”

Het geleerde brengt Midden-Groningen direct in praktijk. Het cursusmateriaal wordt gebruikt voor het invoeren van datagestuurd werken. Er worden dashboards gemaakt en zo ontstaat stuurinformatie en inzicht in de organisatie. Ook werd duidelijk dat er door externe partijen voor meerdere gemeenten hetzelfde werk wordt verricht en dat zou toch efficiënter moeten kunnen.  Inzichten die de organisatie besparingen opleveren.

Op de vraag of de opleiding aan te bevelen is voor andere gemeenten antwoordt Gijs Kriek volmondig “Ja!” De opleiding leert je de theoretische onderbouwing én de technische tools voor onderbouwing van beleid op basis data. En een belangrijke extra neveneffect; het enthousiasme onder de cursisten is enorm! Het werkt als een sneeuwbal door de hele organisatie die niet te stoppen is.

Meer lezen? BIG Nieuws schreef ook een artikel over de opleiding Sturen met data.