Waterveiligheidsportaal in gebruik

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 9 juni 2017

Waterveiligheid is weer volop in het nieuws. Door klimaatveranderingen maar ook door een serie als “Als de dijken breken”. Sinds 2017 gelden nieuwe veiligheidsnormen voor onze primaire keringen langs de kust en grote rivieren. De komende jaren worden deze keringen beoordeeld of ze voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. En zo niet, worden deze versterkt. Het waterveiligheidsportaal (www.waterveiligheidsportaal.nl) vormt een belangrijke informatieschakel in dit proces.

Vele organisaties zijn hierbij betrokken. Natuurlijk de waterschappen en Rijkswaterstaat als keringbeheerder. Maar ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De informatieprocessen zijn daarmee complex. Het waterveiligheidsportaal ondersteunt de gegevensuitwisseling hierbij. De eerste beoordelingsresultaten zijn inmiddels opgenomen en zichtbaar in het “landelijk veiligheidsbeeld”.

Geon heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van het portaal door binnen het projectteam van het Informatiehuis Water (IHW) de rol van Informatie Architect en Teamleider in te vullen.

 

 

Geon op Twitter

  • RT @FrieseWoudloper: Paul Padding (Geonovum) over het #GKG: ‘Het proces staat, de inhoud is het speerpunt, de data volgt de inhoud en de te…14-12-2017 14:50:48
  • RT @FrieseWoudloper: .@HindrikWester: ‘De bebouwde kom Boswet is essentieel voor verlenen kapvergunning, want bepaalt of prov of gemeente e…14-12-2017 14:50:38
  • RT @FrieseWoudloper: .@BertGerlofs over de kernwaarden van het #GKG. ‘Tuurlijk gaat het over de data, maar het proces is minstens zo belang…14-12-2017 14:50:33